ČETRTLETNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 30.9.2015

04. 11. 2015

Tip objave: Finančna poročila

V devetih mesecih leta 2015 smo zaostali za poslovnim načrtom na področju prodaje in tudi za napovedmi čistega poslovnega izida. Hkrati je seveda očitno, da sta se učinkovitost in donosnost poslovanja v primerjavi z istim obdobjem leta 2014 pomembno znižali. Znižanje donosnosti je, ob povečanju obsega poslovanja, predvsem posledica poslabšanja prodajnih marž. Konkretno so prodajne marže padle predvsem zaradi izrazitega znižanja ravni povprečnih prodajnih cen nosilnega izdelka, pigmenta titanovega dioksida. Znižanja prodajnih cen ni bilo moč v celoti premostiti s prilagoditvami nabavnih cen titanonosnih surovin, saj so bile prodajne cene surovin že v začetku leta pod ravnmi potrebnimi za zagotavljanje varne in stabilne oskrbe.

Četrtletno poročilo za obdobje od 1.1.2015 do 30.9.2015

Nazaj