ČETRTLETNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.3.2015

13. 05. 2015

Tip objave: Finančna poročila

Poslovanje podjetja je bilo v prvem četrtletju 2015 po pričakovanjih slabše od poslovanja v prvem četrtletju 2014, hkrati pa smo nekoliko zaostali tudi za načrtom poslovne uspešnosti za leto 2015. Izpostaviti je potrebno, da smo prodajne načrte za prve tri mesece leta 2015 presegli za 11 %. V splošnem smislu je bilo mednarodno poslovno okolje sorazmerno stabilno in tudi vzpodbudno, žal pa se nadaljujejo strukturne težave industrije pigmenta titanovega dioksida. Težave se ob sorazmerno visokem in robustnem povpraševanju zrcalijo predvsem v zniževanju ravni povprečnih prodajnih cen. Tudi na področju programov, ki delujejo na trgih, ki so povezani z evropskim gradbenim sektorjem zaznavamo izredno zaostreno cenovno konkurenco in posledično visoke pritiske na ravni prodajnih cen. Glede nabavnih cen surovin ugotavljamo, da so se le-te stabilizirale, rast v primerjavi s preteklimi leti pa zaznavamo predvsem zaradi naraščanja vrednosti ameriškega dolarja. Škarje prodajno nabavnih cen so se zaradi znižanja prodajnih cen in rahlega povečanja nabavnih cen surovin posledično zaprle in povzročile zaostanek za lanskoletnimi kakor tudi za načrtovanimi rezultati. Ob povedanem, pa ugotavljamo, da je zaostanek za načrti poslovne uspešnosti minimalen in omogoča realizacijo zastavljenih načrtov ob prehodu iz obdobja nizke sezone v glavno sezono, predvsem na področju prodaje nosilnih izdelkov, ki so vezani na evropski gradbeni sektor.

Četrtletno poročilo za obdobje od 1.1.2015 do 31.3.2015

Nazaj