ČETRTLETNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 30.9.2016

16. 11. 2016

Tip objave: Finančna poročila

Po slabem začetku leta 2016, ki so ga zaznamovali slabi poslovni izidi, so se v drugem četrtletju tržne razmere začele izboljševati. Pozitivni trend se je nadaljeval tudi v tretjem četrtletju, zato je poslovna uspešnost v prvih devetih mesecih bistveno presegla rezultate dosežene v letu 2015, hkrati pa je bila tudi pomembno nad poslovnimi načrti. Odlični poslovni rezultati v devetih mesecih leta 2016 so posledica spremembe tržnega ravnovesja v industriji pigmenta titanovega dioksida, kjer so se tržni presežki iz začetka leta postopno pretvorili v zmeren blagovni primanjkljaj, pomembno pa je k dvigu poslovnih rezultatov prispevala restriktivna politika omejevanja poslovnih stroškov.

Četrtletno poročilo za obdobje od 1.1.2016 do 30.9.2016

Nazaj