ČETRTLETNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 31.3.2016

10. 05. 2016

Tip objave: Finančna poročila

Poslovanje podjetja je bilo v prvem četrtletju 2016 skladno s pričakovanji slabše od poslovanja v prvem četrtletju 2015, hkrati pa smo tako rekoč v celoti izpolnili načrt poslovne uspešnosti za prvo četrtletje 2016. Izrazito pomembno je, da smo dosegli in rahlo presegli tudi načrtovani obseg prodaje. Splošno gospodarsko okolje je bilo v obravnavanem obdobju sorazmerno stabilno. Posebnih premikov oziroma sprememb v primerjavi z drugo polovico leta 2015 ni bilo moč zaznati. To pomeni, da so razmere na razvitih trgih še vedno umirjene, gospodarska aktivnost pa na ravneh, ki gotovo niso več recesijske, posebnih pozitivnih premikov pa žal ni bilo. V evropskem in ameriškem gradbenem sektorju, ki sta ključna za uspešnost trženja naših nosilnih izdelkov, nismo zaznali pomembnih pozitivnih premikov. Na trgih gradbenih materialov in na trgih, ki so povezani z evropskim gradbenim sektorjem ponovno zaznavamo izredno zaostreno cenovno konkurenco in posledično visoke pritiske na ravni prodajnih cen. Dodatni problem pa predstavljajo negotove razmere na Kitajskem, padanje tamkajšnje industrijske proizvodnje in pregorelost kitajskega gradbenega sektorja.

Četrtletno poročilo za obdobje od 1.1.2016 do 31.3.2016

Nazaj