ČETRTLETNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 30.9.2017

22. 11. 2017

Tip objave: Finančna poročila

Odlično poslovanje se je nadaljevalo tudi v tretjem četrtletju 2017. Posledično devetmesečni poslovni rezultati pomembno presegajo rezultate iz istega obdobja 2016, hkrati pa predstavljajo polno izpolnitev, in bistven presežek, celoletnega poslovnega načrta. Vrhunski rezultati so posledica povečanja vrednostnega obsega poslovanja in pomembnega izboljšanja njegove učinkovitosti. Vnovič se potrjuje, da sta bili strateški odločitvi o ustavitvi in likvidaciji grafičnega programa v letu 2016 in programa valjane titancinkove pločevine v letu 2017, tako v časovnem kakor tudi vsebinskem smislu optimalni. Ustvarili sta pogoje, v katerih je podjetje vse svoje potenciale usmerilo v aktivno upravljanje nosilnega programa pigmenta titanovega dioksida in s tem dodobra izkoristilo naraščajočo konjunkturo. Izredno dinamične razmere na trgu pigmenta titanovega dioksida so bile v dosedanjem poteku leta 2017 zaznamovane z naraščajočim povpraševanjem, omejeno ponudbo in posledično rastjo prodajnih cen.

Četrtletno poročilo za obdobje od 1.1.2017 do 30.9.2017

Nazaj