Dopolnitev in čistopis dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev