DOPOLNJEN DNEVNI RED 20. SKUPŠČINE CINKARNE CELJE

12. 05. 2016

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in skladno z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uprava družbe Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva ul. 26 Celje, mat. št. 5042801, objavlja zahtevo delničarja Slovenski državni holding, d.d.(SDH), Mala ul. 5, prejeto 10.5. 2016 , za dopolnitev dnevnega reda 20. Skupščine Cinkarne, sklicane za 7.6. 2016, z novo 5. točko dnevnega reda » Spremembe in dopolnitve statuta družbe Cinkarna Celje, d.d. Vsebina sprememb, predlagani sklepi in obrazložitev, je razvidna iz pripetega dokumenta »Zahteva za dopolnitev dnevnega reda«.Istočasno objavljamo tudi čistopis dnevnega reda in sedanji statut družbe. Obvestilo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo deset let od datuma objave. Uprava družbe Cinkarna Celje, d.d.

Obvestilo o dopolnjenem dnevnem redu
Zahteva za dopolnitev dnevnega reda
Dopolnjen dnevni red 20. skupščine Cinkarne Celje
Statut Cinkarne Celje

Nazaj