FINANČNI KOLEDAR DRUŽBE ZA LETO 2021

09. 12. 2020

Tip objave: Finančni koledar

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja finančni koledar za leto 2021, v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva deset let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj