IZVOLITEV FUNKCIJ NADZORNEGA SVETA

22. 01. 2020

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja informacijo, da je nadzorni svet družbe, dne 21. 1. 2020, na 1. izredni seji v letu 2020 izmed svojih članov izvolil novega predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta je postal Aleš Skok, namestnik predsednika pa Luka Gaberščik.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva deset let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj