JAVNA RAZGRNITEV DEL NA PROJEKTU SANACIJE STARIH OKOLJSKIH BREMEN

20. 04. 2016

Tip objave: Druge objave

V skladu s 373 in 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 108710, 78/11, 55/12) Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva 26, Celje, mat.št. 5042801, obvešča javnost , da je bila 20.4. 2016 V Cinkarni javna razgrnitev poteka del na projektu sanacije starih bremen, ki ga je pripravil izvajalec, nemško podjetje CDM Smith. Izjava za javnost se nahaja v pripetem dokumentu. Obvestilo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo pet let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Javna razgrnitev del na projektu sanacije starih okoljskih bremen
Izjava za javnost

Nazaj