LETNI DOKUMENT 2011/2012

18. 04. 2012

Tip objave: Druge objave

Skladno s 63. členom ZTFI objavlja družba letni dokument, ki zajema vse objave podjetja v obdobju od 17.4.2011 do 17.4.2012. Letni dokument bo 18.4.2012 objavljen tudi na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si ter bo dosegljiv najmanj pet let.

Cinkarna Celje, d.d.
Uprava

Letni dokument 2011/2012

Nazaj