LETNI DOKUMENT 2012 / 2013

18. 04. 2013

Tip objave: Druge objave

Skladno s 63. členom ZTFI objavlja družba letni dokument, ki zajema vse objave podjetja v obdobju od 17.4.2012 do 17.4.2013. Letni dokument bo 18.4.2013 objavljen tudi na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si ter bo dosegljiv najmanj pet let.

Cinkarna Celje, d.d. Uprava

Letni dokument 2012 / 2013

Nazaj