LETNI DOKUMENT ZA OBDOBJE 17.04.2009 DO 17.04.2010

19. 04. 2010

Tip objave: Druge objave

Skladno s 63. členom ZTFI objavlja družba letni dokument, ki zajema vse objave podjetja v obdobju od 17.04.2009 do 17.04.2010. Letni dokument bo 17.04.2010 objavljen tudi na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si ter bo dosegljiv najmanj pet let.

Letni dokument za obdobje 17.04.2009 do 17.04.2010

Nazaj