LETNI DOKUMENT ZA OBDOBJE OD 17.4.2010 DO 17.4.2011

11. 04. 2011

Tip objave: Druge objave

Skladno s 63. členom ZTFI objavlja družba letni dokument, ki zajema vse objave podjetja v obdobju od 17.04.2010 do 17.04.2011. Letni dokument bo 18.04.2011 objavljen tudi na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si ter bo dosegljiv najmanj pet let.

Letni dokument za obdobje od 17.4.2010 do 17.4.2011

Nazaj