LETNI DOKUMENT ZA OBDOBJE OD 18.04.2008 DO 18.04.2009

17. 04. 2009

Tip objave: Druge objave

Skladno s 63. členom ZTFI objavlja družba letni dokument, ki zajema vse objave podjetja v obdobju od 18.04.2008 do 18.04.2009. Letni dokument bo 17.04.2009 objavljen tudi na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si ter bo dosegljiv najmanj pet let.

Letni dokument za obdobje od 18.04.2008 do 18.04.2009

Nazaj