LETNO POROČILO 2008

09. 04. 2009

Tip objave: Finančna poročila

Nadzorni svet družbe je v torek 07.04.2009 sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2008 s poročilom nadzornega sveta, poročilom neodvisnega revizorja ter predlogom delitve bilančnega dobička. Letno poročilo smo posredovali na AJPES na današnji dan 09.04.2009. Poročilo bo objavljeno v zakonskem roku. Poročilo neodvisnega revizorja smo prejeli 19.03.2009. Revidirano letno poročilo bo 09.04.2009 objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.cinkarna.si ter bo dosegljivo najmanj 5 let. Letno poročilo je dosegljivo tudi na sedežu družbe med delovniki od 7:00 do 15:00.

Letno poročilo 2008

Nazaj