LETNO POROČILO 2012

04. 04. 2013

Tip objave: Finančna poročila

Poslovanje v letu 2012 je bilo izrazito uspešno. Hkrati s tem je očiten zaostanek za sicer rekordnim letom 2011. Napovedi in pričakovanja glede nadaljevanja negativnega trenda poslovnih rezultatov med letom 2012 so se uresničila. Izjemno slabe makroekonomske razmere v svetu, EU in v Sloveniji, so se občutno odrazile v zniževanju obsega naročil in posledičnem erodiranju cenovnih ravni. Marže so se pri vseh ključnih programih zniževale, uspešnost poslovanja je bila v drugi polovici leta precej nižja kot v prvi. Poslovnih načrtov na področju obsega prodaje, zaradi prej omenjenega, ni bilo moč izpolniti, načrte glede čistega dobička za leto 2012 pa smo občutno presegli.

Letno poročilo 2012

Nazaj