NASPROTNI PREDLOG ZA SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE

01. 06. 2018

Tip objave: Skupščina

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR),

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja dne 1.6. 2018 prejeti nasprotni predlog delničarja Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, za Skupščino delničarjev družbe Cinkarne Celje, d.d, ki bo dne 5.6. 2018, z vsebino kot izhaja iz pripetega dokumenta.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF
NASPROTNI PREDLOG

Nazaj