NEREVIDIRANI PODATKI ZA LETO 2012 & SKLEP NADZORNEGA SVETA

06. 03. 2013

Tip objave: Finančna poročila

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2012, ki so bili obravnavani na seji nadzornega sveta podjetja 5.3.2013. Nerevidirani računovodski izkazi za leto bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 6.3.2013 ter bodo dosegljivi vsaj pet let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 7.3.2013.

Nerevidirani podatki za leto 2012 & sklep Nadzornega sveta

Nazaj