NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2013

05. 03. 2014

Tip objave: Finančna poročila

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2013, ki so bili obravnavani na seji nadzornega sveta podjetja 4. 3. 2014. Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2013 bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 5. 3. 2014 ter bodo dosegljivi vsaj pet let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 7. 3. 2014.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2013

Nazaj