NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2014

25. 02. 2015

Tip objave: Finančna poročila

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2014, ki so bili obravnavani na seji nadzornega sveta podjetja 24. 2. 2015. Nerevidirani računovodski izkazi za leto bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 25. 2. 2015 ter bodo dosegljivi vsaj pet let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 26. 2. 2015.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2014

Nazaj