NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2015

02. 03. 2016

Tip objave: Finančna poročila

Poslovanje Cinkarne Celje, d.d. v letu 2015 je bilo dobro in sorazmerno blizu načrtov. Panožne primerjave poslovnih rezultatov kažejo, da je Cinkarna Celje, d. d., nesporno in trdno zasidrana v vrhu najuspešnejših podjetij iz industrije pigmenta titanovega dioksida tudi v letu 2015. Večji del konkurentov se je v letu 2015 boril z izrazito slabimi poslovnimi rezultati in izgubami.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2015
Izjava Uprave k objavi nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2015

Nazaj