NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2016

15. 03. 2017

Tip objave: Finančna poročila

V poslovnem letu 2016 smo bistveno presegli načrte na področju prodaje in tudi napovedi čistega poslovnega izida. Hkrati s preseganjem načrtov smo pomembno presegli donosnost, doseženo v letu 2015. V primerjavi z letom 2015 smo neznatno povečali tudi skupni obseg prodaje, četudi smo opustili in zaprli proizvodnjo-prodajo izdelkov za grafično industrijo. Najpomembnejši razlog izboljšanja učinkovitosti in s tem donosnosti poslovanja, je razprtje škarij nabavnih in prodajnih cen nosilnega programa pigmenta titanovega dioksida. Do pozitivnih sprememb je prišlo po koncu prvega četrtletja, ko je ravnovesje trga pigmenta postopno začelo prehajati v primanjkljaj in so se s tem ustvarili nujni pogoji za implementacijo prvih popravkov prodajnih cen.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2016

Nazaj