NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2017

14. 03. 2018

Tip objave: Finančna poročila

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2017, ki so bili obravnavani na seji nadzornega sveta podjetja 13. 3. 2018. Nerevidirani računovodski izkazi za leto bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 14. 3. 2018 ter bodo dosegljivi vsaj deset let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 15. 3. 2018.

PDF

Nazaj