NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2019

11. 03. 2020

Tip objave: Finančna poročila

Poslovanje v letu 2019 je bilo, kljub negotovosti svetovnega gospodarstva, izredno uspešno. Doseženi rezultati so nedvomno med najboljšimi v zgodovini Cinkarne. Najpomembnejši razlog za preseganje načrta in lanske prodaje je spremenjeno tržno ravnovesje v panogi titanovega dioksida, ki nam še omogoča doseganje visokih dobičkovnih stopenj. Sočasno smo z opustitvijo nerentabilnega programa valjane titancinkove pločevine in programa gradbenih mas, izrazito izboljšali tudi strukturo poslovnih programov in izboljšali notranjo učinkovitost poslovanja celotnega sistema.

PDF

Nazaj