NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2015

26. 08. 2015

Tip objave: Finančna poročila

V prvi polovici leta 2015 smo poslovali skladno s poslovnim načrtom. Dejstvo je, da sta se učinkovitost in z njo donosnost poslovanja v primerjavi s prvo polovico leta 2014 znižali. Znižanje donosnosti je, ob občutnemu povečanju obsega poslovanja, predvsem posledica poslabšanja razmerja med prodajnimi in nabavnimi cenami. Razmerje se je poslabšalo zaradi očitnega znižanja ravni povprečnih prodajnih cen nosilnega izdelka, pigmenta titanovega dioksida. Omenjenega znižanja prodajnih cen ni bilo moč v celoti kompenzirati s prilagoditvami nabavnih cen titanonosnih surovin, saj so bile prodajne cene surovin že v začetku leta pod ravnmi potrebnimi za zagotavljanje dolgoročno nemotene oskrbe.

Nerevidirano polletno poročilo 2015

Nazaj