NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2016

21. 09. 2016

Tip objave: Finančna poročila

Po izrazito slabem začetku leta 2016, ko se je poslovna uspešnost znižala na zgodovinsko nizke ravni, smo uspeli v drugem četrtletju, ob ugodnejših tržnih razmerah, poslovanje podjetja bistveno izboljšati. V prvi polovici leta smo presegli tako poslovno uspešnost doseženo v prvi polovici leta 2015, kakor tudi poslovne načrte dobičkonosnosti za prvo polovico leta 2016. Ključna faktorja dobrih poslovnih izidov sta sprememba tržnega ravnovesja v industriji pigmenta titanovega dioksida, kjer so se tržni presežki postopno prevesili v rahel blagovni primanjkljaj in restriktivna politika omejevanja poslovnih stroškov.

Nerevidirano polletno poročilo 2016

Nazaj