NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2020

26. 08. 2020

Tip objave: Finančna poročila

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 136. in 137. člena ZTFI-1 ter 17. člena Uredbe MAR, družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja nerevidirano polletno poročilo 2020. Poročilo bo objavljeno in vsaj 10 let dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d

PDF

Nazaj