Nerevidirano poročilo o poslovanju Cinkarne Celje v obdobju januar-september 2023