OBJAVA FINANČNEGA KOLEDARJA CINKARNE CELJE, D.D., ZA LETO 2018

13. 12. 2017

Tip objave: Finančni koledar

Skladno s 100. in 106. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. čl. Uredbe 596/2014/EU (Uredba MAR), Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26 Celje, mat. št. 5042801 objavlja finančni koledar za leto 2018, v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva deset let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Finančni koledar za leto 2018

Nazaj