OBJAVA FINANČNEGA KOLEDARJA ZA LETO 2017

14. 12. 2016

Tip objave: Finančni koledar

Skladno s 373 in 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7 in 17 čl. Uredbe 596/2014/EU, Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva 26 Celje, mat. št. 5042801 objavlja  finančni koledar za leto 2017, v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva deset let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Finančni koledar za leto 2017

Nazaj