OBJAVA NADZOROVANE INFORMACIJE PREHOD V PRVO KOTACIJO

21. 01. 2021

Tip objave: Druge objave

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, ur.l. RS št. 77/2018), določili Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) ter pravili Borze, CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja nadzorovano informacijo: Družba je dne 21. 1. 2021, pri Ljubljanski Borzi, d.d. podala zahtevo za premestitev delnic iz standardne v prvo borzno kotacijo. Datum dejanskega prehoda delnic iz standardne v prvo borzno kotacijo bo družba sporočila takoj po odobritvi zahteve s strani Borze.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si od 21. 1. 2021 dalje in bo dosegljivo 10 let od objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj