Objava nasprotnega predloga za 26. skupščino delničarjev