Objava nasprotnega predloga za 27. skupščino delničarjev - VZMD