Objava nasprotnega predloga za 28. skupščino delničarjev

25. 01. 2024

Tip objave: Skupščina

Družba je v obdobju po izteku 7 dnevnega roka po objavi sklica skupščine, ki bo 13.2.2024, prejela dva ločena nasprotna predloga delničarjev VZMD, Hrenova 13, 1000 Ljubljana ter SDH d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, k točki 2 dnevnega reda, ki pa ne izpolnjujeta pogojev za obvezno objavo po 1. odstavku 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). 

Družba zaradi transparentnosti in obveščenosti delničarjev objavlja prejeta nasprotna predloga, ki sta pripeta temu obvestilu. 

Nasprotna predloga bosta na spletni strani družbe dosegljiva najmanj 5 let od objave ter na spletnih straneh AJPES.

Objava nasprotnega predloga za 28. Skupščino delničarjev

Nasprotni predlog

Nazaj