Objava nasprotnega predloga za 28. skupščino delničarjev - Modra zavarovalnica

03. 06. 2024

Tip objave: Skupščina

Družba je v obdobju po izteku 7 dnevnega roka po objavi sklica skupščine, ki bo 19. 6. 2024, prejela nasprotni predlog delničarja Modra zavarovalnica, d.d., k točkama 5.1 in 5.2 predlaganega dnevnega reda. Predlagateljica je predlog podala v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada. Predlog ne izpolnjuje pogojev za obvezno objavo po 1. odstavku 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).  Družba zaradi transparentnosti in obveščenosti delničarjev objavlja prejeti nasprotni predlog, ki je pripet temu obvestilu.

Nasprotni predlog je objavljen tudi na borzno informacijskem sistemu SEO-net in spletnih straneh AJPES.

Nasprotni predlog

Nazaj