OBJAVA NEREVIDIRANIH PODATKOV ZA LETO 2008

18. 03. 2009

Tip objave: Finančna poročila

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2008, ki so bili obravnavani na seji nadzornega sveta podjetja 10.03.2009. Nerevidirani računovodski izkazi za leto bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 18.03.2009 ter bodo dosegljivi vsaj pet let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 19.03.2008.

Objava nerevidiranih podatkov za leto 2008
Objava nerevidiranih podatkov za leto 2008

Nazaj