OBJAVA NEREVIDIRANIH PODATKOV ZA LETO 2009

17. 03. 2010

Tip objave: Finančna poročila

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2009, ki so bili obravnavani na seji nadzornega sveta podjetja 16.03.2010. Nerevidirani računovodski izkazi za leto bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 17.03.2010 ter bodo dosegljivi vsaj pet let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 17.03.2010.

Objava nerevidiranih podatkov za leto 2009

Nazaj