OBJAVA NEREVIDIRANIH PODATKOV ZA LETO 2010

02. 03. 2011

Tip objave: Finančna poročila

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2010, ki so bili obravnavani na seji nadzornega sveta podjetja 1.3.2011. Nerevidirani računovodski izkazi za leto bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 2.3.2011 ter bodo dosegljivi vsaj pet let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 03.03.2011.

Objava nerevidiranih podatkov za leto 2010

Nazaj