OBJAVA NOTRANJE INFORMACIJE

21. 06. 2012

Tip objave: Druge objave

V skladu s 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS št. 108/10), Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, Celje, mat. št. 5042801 obvešča, da je dne 21.6.2012 prejela odstopno izjavo članice in predsednice Nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d., mag. Mateje Vidnar, Turnerjeva ul. 87, Fram, s katero obvešča Upravo in Nadzorni svet Cinkarne Celje, d.d., da s 1.7.2012 nepreklicno odstopa z mesta članice in predsednice Nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si od datuma objave tega obvestila in bo dosegljivo pet let.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Objava notranje informacije

Nazaj