OBJAVA NOTRANJE INFORMACIJE

29. 08. 2012

Tip objave: Druge objave

V skladu s 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 108/10), Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva ul. 26, Celje, mat. št. 5042801 obvešča, da je Nadzorni svet družbe, dne 28.8.2012, za predsednika Nadzornega sveta imenoval dr. Milana Medveda in za namestnico predsednika mag. Barbaro Gorjup. Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si od datuma objave tega obvestila in bo dosegljivo pet let.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Objava notranje informacije

Nazaj