OBJAVA NOTRANJE INFORMACIJE

15. 11. 2017

Tip objave: Druge objave

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, Objavlja, da je dne 14. 11. 2017 prejela od Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 23/A Celje, tožbo Opr. št. I Pg 558/2017 Mestne občine Celje (MOC), za plačilo sanacije onesnažene zemljine na območju stare Cinkarne, v znesku 1.269.132,79 EUR, s p.p. Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave. Uprava družbe Cinkarna Celje d.d

Objava notranje informacije

Nazaj