OBJAVA O PREJEMU OBVESTILA O ODSTOPU OD PREVZEMNE NAMERE

14. 06. 2018

Tip objave: Druge objave

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter določili Uredbe Evropske

Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR),
CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja, da je bila Uprava družbe, po elektronski pošti, dne 14.6.2018 s strani prevzemne družbe Anatol S.a r.l., 59, Rue de Rollingergrund, L 2440 – Luxembourg obveščena, da le ta odstopa od namere za prevzem delnic družbe Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva ul. 26, 3000 Celje, oziroma, da ne bo objavila prevzemne ponudbe.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

 

Nazaj