OBJAVA POVZETKA OCENE EKOLOŠKEGA TVEGANJA ZA VODOTOKE ZARADI ONESNAŽENE PODTALNICE NA LOKACIJI CINKARNE CELJE

27. 11. 2018

Tip objave: Druge objave

 

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter določili Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja povzetek Ocene ekološkega tveganja za vodotoka Hudinja in vzhodna Ložnica zaradi vtoka onesnažene podtalnice, ki ga je izdelala neodvisna družba CDM Smith. Dokument se objavlja v izvirniku,  ki je v angleškem jeziku ter slovenskem prevodu. Ocena predstavlja dopolnitev Ocene tveganja za zdravje ljudi, ki je bila opravljena leta 2017.

Dokument bo dne 27.11.2018, od 10:00 ure dalje, dostopen na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiv 10 let od objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj