OBJAVA POVZETKA OKOLJSKEGA POROČILA CDM SMITH ZA LOKACIJE: CINKARNA CELJE, ZA TRAVNIK IN BUKOVŽLAK

18. 05. 2017

Tip objave: Druge objave

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja povzetek – »Executive summary« okoljskega poročila vezanega na lokacije Cinkarna Celje, Za travnik in Bukovžlak, ki ga je izdelala neodvisna družba CDM SMITH. Dokument se objavlja v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta, ki je v angleškem jeziku. Prevod v slovenskem jeziku bo objavljen naknadno. Dokument bo dne 18.5.2017 od 16:30 ure dalje dostopen na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in dosegljiv 10 let od njegove objave. Uprava družbe Cinkarna Celje d.d

Povzetek okoljskega poročila CDM Smith
Spremni dopis k objavi OP 

Nazaj