OBJAVA PREVZEMNE NAMERE ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE CINKARNE CELJE, D. D.

04. 06. 2018

Tip objave: Lastne delnice

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter določili Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR),

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja, da je bila dne 4.6. 2018 v časniku DELO objavljena prevzemna namera Družbe Anatol S .a. r. l., 59, Rue de Rollingergrund, L 2440 – Luxembourg (prevzemnik), da namerava dati prevzemno ponudbo za vse delnice družbe Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva ul. 26, 3000 Celje. Istega dne je bila o nameri obveščena tudi družba Cinkarna Celje, d. d.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d. d

PDF

Nazaj