OBJAVA PROGRAMA ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE

31. 07. 2019

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah je 23. skupščina delničarjev dne 4.6.2019 pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic. Družba skladno s citiranim sklepom skupščine, ki je dal družbi pooblastilo za pridobivanje delnic, objavlja program odkupa lastnih delnic, ki sta ga na redni seji sprejela uprava in nadzorni svet.

 

Trajanje programa odkupa lastnih delnic izven organiziranega trga je 12 mesecev od datuma pooblastila skupščine.

O nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF
PDF Program

Nazaj