OBJAVA PROGRAMA ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE IZVEN ORGANIZIRANEGA TRGA

12. 09. 2018

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah je 22. skupščina delničarjev dne 5.6.2018 pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic. Družba je na podlagi sklepa že pričela z odkupi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. V nadaljevanju družba, skladno z že citiranim sklepom skupščine, ki je dal družbi pooblastilo za pridobivanje delnic tudi izven organiziranega trga, objavlja program odkupa lastnih delnic izven organiziranega trga.

Trajanje programa odkupa lastnih delnic izven organiziranega trga je 12 mesecev od datuma pooblastila skupščine.

O nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost. Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.

PDF

Nazaj