OBJAVA SKUPNE IZJAVE UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA GLEDE PREDLOGA DELNIČARJA ZA IZPLAČILO VMESNE DIVIDENDE

19. 12. 2018

Tip objave: Druge objave

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter določili Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja anonimiziran predlog delničarja za izplačilo vmesnih dividend, ki ga je po elektronski pošti poslal predsedniku Uprave in predsedniku Nadzornega sveta ter skupni odgovor Uprave in Nadzornega sveta družbe na zadevni predlog.

Dokument bo od dne 19. 12. 2018 dostopen na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiv 10 let od objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF SEOnet CDM vmesne dividende
PDF Stališče Uprave in NS glede predloga za izplačilo vmesne dividende
PDF Predlog za izplačilo vmesnih dividend

Nazaj