OBJAVA SPREMEMBE FINANČNEGA KOLEDARJA CINKARNE CELJE, D.D. ZA LETO 2016

16. 08. 2016

Tip objave: Finančni koledar

Skladno s Pravili Ljubljanske borze , d.d. in veljavne zakonodaje, Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva 26 Celje, mat. št. 5042801 objavlja spremembo finančnega koledarja za leto 2016, v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva deset let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

Finančni koledar za leto 2016

Nazaj